Wednesday, January 29, 2014

Omake Gif Anime - Seitokai Yakuindomo S2 - Episode 4 - How You Doin'?

Seitokai Yakuindomo S2 - Episode 4 - How You Doin?


"How are you doing? Wait. How YOU doin'?"

No comments:

Post a Comment